Tadeusz Józef Ścisło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Józef Ścisło

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Tadeusz Józef Ścisło

uzyskał w dniu 14 sierpnia 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 14 sierpnia 2014 r.