fbpx Piotr Mariusz Skowron | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Mariusz Skowron | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Mariusz Skowron

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Piotr Mariusz Skowron

uzyskał w dniu 28 lipca 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 28 lipca 2014 r.