Arleta Szadziewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arleta Szadziewska

z dnia 12 czerwca 2014 roku

Arleta Szadziewska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesława Maria Przybylska-Kapuścińska, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab .Krzysztof Jajuga

Dyplom nr 763.


Gdańsk, 30 czerwca 2014 r.