fbpx Marek Stanisław Ziętara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Stanisław Ziętara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Stanisław Ziętara

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Marek Stanisław Ziętara

uzyskał w dniu 02 kwietnia 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 02 kwietnia 2014 r.