Adam Jerzy Lesner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Jerzy Lesner

Na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk chemicznych w zakresie chemii

Adam Jerzy Lesner

uzyskał w dniu 19 grudnia 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych


Gdańsk, 31 grudnia 2014 r.