Joanna Król | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Król

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 września 2014 roku

Joanna Król

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„To idzie młodość ... Związek Młodzieży Polskiej w szkole średniej ogólnokształcącej w latach 1948 - 1957”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia edukacji

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesław Tomasz Theiss, prof. UAM, dr hab. Wiesław Mirosław Jamrożek, prof. UJK, dr hab. Witold Jan Chmielecki, prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski

Dyplom nr 767.


Gdańsk, 12 września 2014 r.