fbpx Witold Świętosławski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Witold Świętosławski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Witold Świętosławski

Na wniosek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Witold Świętosławski

uzyskał w dniu 14 sierpnia 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 30 sierpnia 2014 r.