Marek Kwiatkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Kwiatkowski

Na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk chemicznych

Marek Kwiatkowski

uzyskał w dniu 14 sierpnia 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych