Hanna Piotrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Piotrowska

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

docent nauk przyrodniczych

Hanna Piotrowska

uzyskała w dniu 12 kwietnia 1979 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 12 kwietnia 1979 r.