fbpx Antoni Banaś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Antoni Banaś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Antoni Banaś

Na wniosek Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Antoni Banaś

uzyskał w dniu 03 kwietnia 2009 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 03 kwietnia 2009 r.