Krystyna Maria Bieńkowska-Szewczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Maria Bieńkowska-Szewczyk

Na wniosek Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Krystyna Maria Bieńkowska-Szewczyk

uzyskała w dniu 03 kwietnia 2009 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 03 kwietnia 2009 r.