Wiesław Fałtynowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesław Fałtynowicz

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Wiesław Fałtynowicz

uzyskał w dniu 18 czerwca 1996 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 18 czerwca 1996 r.