Krzysztof Piotr Liberek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Piotr Liberek

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Krzysztof Piotr Liberek

uzyskał w dniu 18 listopada 2002 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 18 listopada 2002 r.