fbpx Jarosław Aleksander Marszałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Aleksander Marszałek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Aleksander Marszałek

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Jarosław Aleksander Marszałek

uzyskał w dniu 16 marca 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 16 marca 2004 r.