fbpx Anna Podhajska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Podhajska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Podhajska

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany

Anna Podhajska

uzyskała w dniu 16 grudnia 1996 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 16 grudnia 1996 r.