fbpx Andrzej Marek Składanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Marek Składanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Marek Składanowski

Na wniosek Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie Biochemii

Andrzej Marek Składanowski

uzyskał w dniu 23 kwietnia 2009 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 23 kwietnia 2009 r.