Weronika Trojniar | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Weronika Trojniar

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Weronika Trojniar

uzyskała w dniu 06 kwietnia 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 06 kwietnia 2001 r.