fbpx Alicja Wawrzynów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Wawrzynów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Wawrzynów

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie Biochemii

Alicja Wawrzynów

uzyskała w dniu 17 listopada 2003 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 17 listopada 2003 r.