Roman Wenne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Wenne

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Roman Wenne

uzyskał w dniu 22 czerwca 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 22 czerwca 2004 r.