Karol Bijok | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Bijok

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

docent

Karol Bijok

uzyskał w dniu 12 stycznia 1972 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 12 stycznia 1972 r.