Karol Bijok | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Bijok

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

profesor nadzwyczajny nauk przyrodniczych

Karol Bijok

uzyskał w dniu 10 lutego 1978 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 10 lutego 1978 r.