fbpx Teresa Kentzer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Teresa Kentzer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Teresa Kentzer

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

docent

Teresa Kentzer

uzyskała w dniu 06 lipca 1978 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 06 lipca 1978 r.