fbpx Feliks Piotrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Feliks Piotrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Feliks Piotrowski

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

docent

Feliks Piotrowski

uzyskał w dniu 16 października 1975 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 16 października 1975 r.