Feliks Piotrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Feliks Piotrowski

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

profesor nadzwyczajny nauk przyrodniczych

Feliks Piotrowski

uzyskał w dniu 18 grudnia 1987 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 18 grudnia 1987 r.