fbpx Stefan Strawiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stefan Strawiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stefan Strawiński

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

docent

Stefan Strawiński

uzyskał w dniu 04 kwietnia 1974 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 04 kwietnia 1974 r.