Stefan Strawiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stefan Strawiński

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

profesor nadzwyczajny nauk przyrodniczych

Stefan Strawiński

uzyskał w dniu 20 maja 1983 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 20 maja 1983 r.