fbpx Tadeusz Sywula | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Sywula | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Sywula

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych

Tadeusz Sywula

uzyskał w dniu 11 maja 1990 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 11 maja 1990 r.