Karol Taylor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Taylor

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

docent nauk przyrodniczych

Karol Taylor

uzyskał w dniu 06 lipca 1978 roku tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych