Karol Taylor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Taylor

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

profesor nadzwyczajny nauk przyrodniczych

Karol Taylor

uzyskał w dniu 19 maja 1988 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 19 maja 1988 r.