fbpx Krystyna Wiktor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Wiktor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Wiktor

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

profesor nadzwyczajny nauk przyrodniczych

Krystyna Wiktor

uzyskała w dniu 16 stycznia 1986 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 16 stycznia 1986 r.