Maciej Żylicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Żylicz

Na wniosek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk przyrodniczych

Maciej Żylicz

uzyskał w dniu 17 kwietnia 1992 roku tytuł naukowy

profesora nauk przyrodniczych


Gdańsk, 17 kwietnia 1992 r.