fbpx Ewa Rogowska-Cybulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Rogowska-Cybulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Rogowska-Cybulska

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Ewa Rogowska-Cybulska

uzyskała w dniu 05 czerwca 2014 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk humanistycznych


Gdańsk, 05 czerwca 2014 r.