Agnieszka Lipińska-Grobelny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Lipińska-Grobelny

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2014 roku

Agnieszka Lipińska-Grobelny

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Teresa Rostowska, dr hab. Romuald Derbis, prof. dr hab. Augustyn Bańka

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

Dyplom nr 778.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon 1_wniosek_a-lipinska-grobelny.pdf304.08 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon 2a_autoreferat_polski_a-lipinska-grobelny.pdf10.45 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon 3_powolanie_kh.pdf195.22 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon 5_uchwala_rw_lipinska-grobelny.pdf255.1 KB