Józef Henryk Przytycki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Henryk Przytycki

Józef Henryk Przytycki

uzyskał w dniu 07 sierpnia 2012 roku tytuł naukowy

profesora nauk matematycznych