Joanna Bednarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Bednarz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 listopada 2014 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Joanna Bednarz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc, prof. dr hab. Jan Rymarczyk, prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz, prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

Dyplom nr 783.


Gdańsk, 04 grudnia 2014 r.