Przemysław Borkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przemysław Borkowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 listopada 2014 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Przemysław Borkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Kazimierz Domański, prof. dr hab. Krzysztof Marek Szałucki, prof. UEwK, dr hab. Robert Tomanek, prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Dyplom nr 784.


Gdańsk, 04 grudnia 2014 r.