Andrzej Jezierski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Jezierski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 grudnia 2014 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Andrzej Jezierski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. dr hab. Czeslaw Kazimierz Domański, prof. dr hab. Jarosław Witkowski, prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Dyplom nr 788.


Gdańsk, 11 grudnia 2014 r.