Jagienka Jowanka Rześny-Cieplińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jagienka Jowanka Rześny-Cieplińska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 grudnia 2014 roku

Jagienka Jowanka Rześny-Cieplińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Kazimierz Domański, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Grzelakowski, prof. dr hab. Piotr Jacek Niedzielski, prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Dyplom nr 789.


Gdańsk, 11 grudnia 2014 r.