Andrzej Jacek Letkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Jacek Letkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 stycznia 2015 roku

Andrzej Jacek Letkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Samoregulacja w parametryzacji systemów przedsiębiorstw”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Mirosław Witold Krajewski, prof. dr hab. Maria Hanna Romanowska, prof. dr hab. Adam Stabryła, prof. UE, dr hab.Robert Tomanek

Dyplom nr 796.


Gdańsk, 21 stycznia 2015 r.