Nicolas Rougier | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nicolas Rougier

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2015 roku

Nicolas Rougier

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

La correction des erreurs dans les productions écrites: le cas des enseignants et des apprenants polonais de FLE

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Joanna Alina Jereczek-Lipińska

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Alicja Anna Kacprzak, prof. UG, dr hab. Jan Kortas

Dyplom nr 3882.


Gdańsk, 16 marca 2015 r.