Luiza Agnieszka Bielecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Luiza Agnieszka Bielecka

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2015 roku

Luiza Agnieszka Bielecka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Naturalna i antropogeniczna zmienność zooplanktonu polskiej strefy południowego Bałtyku

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Zbigniew Witek

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Zygmunt Klusek

Dyplom nr 800.


Gdańsk, 19 marca 2015 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf1.04 MB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat.pdf671.43 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation726.38 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna930.9 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram29.47 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala.pdf229.64 KB