Katarzyna Hebel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Hebel

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 marca 2015 roku

Katarzyna Hebel

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, prof. dr hab. Jan Burnewicz, prof. dr hab. Krystian Heffner, prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Dyplom nr 798.


Gdańsk, 17 marca 2015 r.