fbpx Lidia Pustkowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lidia Pustkowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lidia Pustkowiak

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2015 roku

Lidia Pustkowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Predyktory „kariery" przestępczej młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Henryk Machel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Robert Opora, prof. UJK, dr hab. Anna Ewa Kieszkowska

Dyplom nr 3893.


Gdańsk, 25 marca 2015 r.