Aleksandra Borowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Borowicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2015 roku

Aleksandra Borowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

 Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Hieronim Stępniak

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Maria Oziewicz, prof. dr hab. Alojzy Nowak

Dyplom nr 3895.


Gdańsk, 27 marca 2015 r.