Magdalena Stobińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Stobińska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 października 2015 roku

Magdalena Stobińska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Analiza, charakterystyka i detekcja nieklasycznych własności makroskopowych stanów kwantowych światła. Teoria przyjazna eksperymentom.”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zofia Białynicka-Birula, prof. dr hab. Wojciech Gawlik, prof. dr hab. Michał Andrzej Horodecki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Adam Jacek Miranowicz

Dyplom nr 820.


Gdańsk, 30 października 2015 r.