Joanna Hołub-Iwan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Hołub-Iwan

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Joanna Hołub-Iwan

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Koncepcja systemu informacji marketingowej w zarządzaniu zdrowiem publicznym

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Hanna Romanowska, prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. dr hab. Bogna Mirosława Pilarczyk, prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Dyplom nr 805.


Gdańsk, 27 kwietnia 2015 r.