fbpx Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 16/K/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania reklamacji w Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 16/K/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania reklamacji w Uniwersytecie Gdańskim

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 16/K/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania reklamacji w Uniwersytecie Gdańskim

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Informacja Działu Zamówień Publicznych dotycząca Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 16/K/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku   w sprawie wprowadzenia procedury składania reklamacji w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Przypominamy Państwu, że na mocy  Zarządzenia Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 16/K/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania reklamacji dotyczących umów na dostawy i/lub usługi zawieranych w ramach procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych (wyciąg z ww. zarzadzenia):

  1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego dokonującego zamówienia w ramach realizacji umowy na dostawę i/lub usługę, zawartej po przeprowadzeniu przez Dział Zamówień Publicznych UG procedury określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych, nieprawidłowości w jego wykonaniu (np. przekroczenie terminu dostawy, uchybienia ilościowe lub jakościowe), pracownik ten zobowiązany jest do złożenia stosownej reklamacji realizacji zamówienia.
  2. Reklamację składa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości, przy użyciu formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  3. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną do Sekcji Realizacji Umów w Dziale Zamówień Publicznych.
  4. Treść zarządzenia znajduje się : http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=1929
Formularz reklamacyjny
ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon formularz_reklamacyjny.xls32 KB