Dariusz Kaczor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Kaczor

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2015 roku

dr nauk humanistycznych

Dariusz Kaczor

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Jacek Wijaczka, prof. dr hab. Edmund Kizik

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Krzysztof Jan Mikulski

Dyplom nr 810.


Gdańsk, 06 lipca 2015 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 15.05 MB
PDF icon recenzja 27.25 MB
PDF icon recenzja 35.03 MB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek691.1 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat200.7 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon komisja677.42 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwała461.06 KB