Informacja Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej UG oraz Działu Zamówień Publicznych UG | Serwis główny UG

Informacja Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej UG oraz Działu Zamówień Publicznych UG

Informujemy Państwa, że w chwili obecnej  uległy wyczerpaniu i wygasły umowa na 

1.        Sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu laboratoryjny z firmy Witko, umowa  nr  A120-211-8/15/MR

2.        Sukcesywna dostawa odczynników z firmy Merck , umowa nr  A120-211-2/15/MP/III

 

Dział Zamówień Publicznych UG na wniosek Zespołu Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej UG przygotowuje i będzie prowadził postępowanie w celu wyłonienia wykownawcy i  podpisania umowy na sukcesywną  dostawę odczynników dla JO UG.

O podpisaniu umowy poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

 

Jacek Jętczak

Zastępca Kierownika 

Działu Zamówień Publicznych

 Kierownik Sekcji Realizacji Umów

Uniwersytetu Gdańskiego