Aneta Oniszczuk-Jastrząbek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 czerwca 2015 roku

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

 Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kaleta, prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 808.


Gdańsk, 19 czerwca 2015 r.